Rimojen veistoa.

Busukin kannen rimojen veistoa. Kuva Jukka Seppälä-